Czartery jachtów motorowych na Mazurach
Czartery jachtów motorowych na Mazurach

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W GIŻYCKU

Jak informuje UM w Giżycku, każdego roku od 1 maja do 30 września 2021r na terenie Giżycka będzie obowiązywała Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania i Płatnych Parkingów (SSPP i PP).

SEZONOWA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA – oznaczona kolorem niebieskim na mapie – pobór opłat w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 20.00.

MIEJSKIE PŁATNE PARKINGI – oznaczone kolorem czerwonym na mapie – pobór opłat 7 dni w tygodniu w godz. 8.00. – 20.00.

STAWKI OPŁAT

Opłaty jednorazowe

 • Za 30 minut parkowania | 1,00 zł
 • Za 1 godzinę parkowania | 2,00 zł
 • Za 2 godzinę parkowania | 2,40 zł
 • Za 3 godzinę parkowania | 2,80 zł
 • Za 4 i każdą następną godzinę parkowania | 2,00 zł

Opłaty specjalne

 • Opłata całodzienna | 20,00 zł
 • Opłata tygodniowa | 60,00 zł

FORMA OPŁATY

W obrębie całego obszaru poboru opłat, płatności będzie można realizować poprzez aplikacje mobilne (CityParkApp, ePARK, moBilet, mPay, Pango), gotówką oraz w wybranych parkomatach – kartą płatniczą.

ABONAMENTY w SSPP i PP

 • Karta abonamentowa* dla mieszkańca strefy – 1,00 zł/miesiąc – dotyczy jednej ulicy przy której dana osoba jest zameldowana. Karta ta będzie wydawana zgodnie z adresem zameldowania przy odcinkach ulic objętych SEZONOWĄ STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA. W celu jej wykupienia niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie przy danej ulicy. Dokument potwierdzający zameldowanie można nieodpłatnie pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/gov/pobierz-dokument-o-zameldowaniu. Karta abonamentowa będzie zawierała numer rejestracyjny pojazdu. Ten typ abonamentu nie będzie dostępny w obrębie płatnych parkingów.
 • Karta abonamentowa* dla osób posiadających Giżycką Kartę Mieszkańca – 20,00 zł/miesiąc, przysługująca mieszkańcom Giżycka, którzy posiadają Giżycką Kartę Mieszkańca, dotyczy wszystkich ulic włączonych do Sezonowej Strefy Płatnego Parkowania, zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP.
 • Karta abonamentowa* – 90,00 zł/miesiąc dla pozostałych użytkowników strefy – przysługuje niezależnie od miejsca zameldowania oraz posiadania Giżyckiej Karty Mieszkańca. Zawiera numer rejestracyjny pojazdu. Abonament będzie dostępny zarówno w obrębie SSPP i PP.
 • Opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce parkingowe (kopertę) – 400,00 zł/miesiąc. – dająca gwarancje zapewnienia miejsca parkingowego. Miejsce postojowe na wyłączność będzie można wykupić zarówno w obrębie SSPP i PP.
 • W obrębie płatnych parkingów mogą być wykorzystywane abonamenty zakupione w sezonowej strefie płatnego parkowania z wyjątkiem abonamentu.

*ZAKUP ABONAMENTU NIE DAJE GWARANCJI ZAPEWNIENIA MIEJSCA PARKINGOWEGO.

Abonamenty będzie można zakupić w biurze SSPP i PP od 4 maja 2021 r., przy ul. Warszawskiej 7. Do czasu zakupu abonamentu przez osoby zainteresowane, postój w obrębie SSPP i PP będzie wiązał się z uiszczaniem opłat jednorazowych zgodnych z cennikiem, bądź parkowaniem pojazdu poza obszarem SSPP i PP. Abonament będzie można wykupić na dany miesiąc lub jednorazowo na okres 5 miesięcy (maj-wrzesień).

WAŻNE! Posiadaczów Giżyckiej Karty Mieszkańca przysługuje abonament w preferencyjnych cenach.

Źródło: UM Giżycko (mojegizycko.pl)

Toaleta na pokładzie

Umiejętność prawidłowej obsługi ręcznej toalety to jeden z najważniejszych czynników higienicznego żeglowania. Jachtowe toalety są małe i nie należą do najwygodniejszych w […]